Badminton – jest grą bardzo starą. Trudno jest jednoznacznie określić genezę badmintona na świecie. W pozostałościach dawnej cywilizacji azteckiej i chińskiej spotyka się rysunki, przedstawiające grę przypominającą badminton, co świadczyło tym, iż w różnej postaci ta forma aktywności fizycznej była znana od wielu tysięcy lat prawie na wszystkich kontynentach. Szkolenie w cyklu rocznym to idealna forma treningów dla dzieci i młodzieży funkcjonująca na całym świecie. Zajęcia odbywające się w grupie zapewniają rozwój sportowy, uczą współpracy, funkcjonowania w zespole, zasad sportowych, zdrowej rywalizacji i dyscypliny są też idealną formą nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 

SZCZEGÓŁY OFERTY:

Szkółka działa we współpracy z Kobiecym Klubem Sportowym “Wisła” w Skoczowie – sekcja badmintona.

Zajęcia odbywają się –  wtorek godz. 17:00 i piątek 17:00
Skoczów, ul.Bielska 34 – sala gimnastyczna

Składka członkowska KKS “Wisła” – 30 zł/mies. (dzieci i młodzież); 15 zł/mies. (dorośli).